Reserves

Ompliu el formulari per més informacióLa vostra reserva no quedarà efectuada en cap cas fins que no rebeu comfirmació via correu electrònic per part de Mas Ametller. Aquest formulari és doncs simplement una petició de reserva

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la L. O. 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals recollides en el present document seran incorporades en un fitxer, responsable d’ell és MAS AMETLLER, amb la finalitat de gestionar els compromisos derivats del mateix.
Així doncs, les vostres dades no seran utilitzades en cap cas amb una finalitat que no sigui facilitar-vos la informació demanada.